Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế”

Website
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Website)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| địa chỉ = 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
| điện thoại =
| web = http://husc.edu.vn
| loại hình = [[Đại học công lập]]
}}
1

lần sửa đổi