Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Prenn”

(AlphamaEditor using AWB)
::{{ping|Én bạc}} cảm ơn bạn!!! ^^[[User:AlleinStein|<font color="orange"> '''''majjhimā paṭipadā'''''</font>]]&nbsp;[[Thảo luận Thành viên:AlleinStein|<sup><font color="blue">'''''Diskussion'''''</font></sup>]] 07:50, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (UTC)
:::{{thumbs up}} :D — [[Thành viên:Prenn|<font color="#555">'''Prenn'''</font>]] [[Thảo luận thành viên:Prenn|<font color="#999">+</font>]] 10:26, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (UTC)
Phiền bạn kiểm tra giúp bản mẫu in lang cho thông tin sai và nửa Anh nửa Việt lẫn thể loại ngôn ngữ ko được ẩn, và module của infobox trong bài [[Lâu đài Lublin]]. Cảm ơn Prenn ^^[[User:AlleinStein|<font color="orange"> '''''majjhimā paṭipadā'''''</font>]]&nbsp;[[Thảo luận Thành viên:AlleinStein|<sup><font color="blue">'''''Diskussion'''''</font></sup>]] 20:42, ngày 24 tháng 7 năm 2020 (UTC)
 
== Một chiếc bánh cupcake cho bạn! ==