Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Samsung Galaxy S20”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| imagesize = 300px
| alt =
| caption = Từ phải qua trái lần lượt là Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
| brand = [[Samsung]]
| manufacturer = [[Samsung Electronics]]