Khác biệt giữa các bản “Đức Phổ”

không có tóm lược sửa đổi
(Rất tiếc nhưng sửa đổi của IP thực sự là sửa đổi phá hoại)
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
{{Huyện thị Quảng Ngãi}}
{{Đơn vị hành chính thuộc tỉnhthị Quảng NgãiĐức Phổ}}
{{Thị xã Việt Nam}}