Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

:::Cho đến khi Meta không có ý kiến gì về việc sử dụng logo Wikipedia trên các trang Facebook, như được liệt kê tại [[m:Facebook pages]], thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, chúng ta không nên "bàn thay" cho Wikimedia vấn đề bản quyền. Việc nhấn mạnh các trang này là không chính thức tất nhiên vẫn nên làm. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 17:47, ngày 25 tháng 7 năm 2020 (UTC)
Mấy năm trước, do {{U|Trần Nguyễn Minh Huy}} đề nghị nên tôi (lúc bấy giờ là admin của cả page lẫn group) đã link 2 cái lại với nhau, sau đó 1 thời gian thì tôi cũng từ bỏ hết quyền admin của mình để chuyển giao cho các bạn trẻ quản lý (tôi luôn quan tâm đến tính kế thừa nhiều hơn). Mấy năm rồi không vào group, giờ cũng chẳng biết nó như thế nào. Nếu đúng như điều mà các bạn đang phản ánh, thì {{U|Thienhau2003}} (nếu bạn đang tham gia quản lý) phiền bạn cùng các bạn admin hiện nay của group/page nên lưu tâm vấn đề này. Thân mến![[User:AlleinStein|<font color="orange"> '''''majjhimā paṭipadā'''''</font>]]&nbsp;[[Thảo luận Thành viên:AlleinStein|<sup><font color="blue">'''''Diskussion'''''</font></sup>]] 18:22, ngày 25 tháng 7 năm 2020 (UTC)
:<small>Ngoài lề chút, nhân nhắc đến chuyện của page fb, tiện cơ hội này tôi muốn gửi lời xin lỗi đến {{u|Thusinhviet}}. Lúc ấy có thể do tôi có 1 chút stress ở ngoài đời nên đã thiếu kiềm chế dẫn đến những hành động có thể làm tổn thương bạn, thành thật xin lỗi bạn. Thân mến![[User:AlleinStein|<font color="orange"> '''''majjhimā paṭipadā'''''</font>]]&nbsp;[[Thảo luận Thành viên:AlleinStein|<sup><font color="blue">'''''Diskussion'''''</font></sup>]] 18:41, ngày 25 tháng 7 năm 2020 (UTC)</small>
 
== Góp ý về tên gọi dạng "X của Y" (Y là địa danh) của các bài về quân chủ, quý tộc châu Âu thời xưa ==