Khác biệt giữa các bản “New York Red Bulls”

update
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(update)
| league = [[Major League Soccer]]
| season = [[2019 Major League Soccer season|2019]]
| position = Eastern Conference: thứ 6<br>Overall: thứ 12<br>Playoffs: Vòng 1
Overall: thứ 12
Playoffs: Vòng 1
| American = true
| current = 2016 New York Red Bulls season
| website = httphttps://www.newyorkredbulls.com/
| pattern_la1 =_nyredbulls2019h_nyrb19a
| pattern_b1 = _nyredbulls2019h
| pattern_ra1 = _nyredbulls2019h_nyrb19a
| pattern_sh1 = _nyredbulls2019h_nyrb20H
| pattern_so1 = _nyrb20H
| leftarm1 = fC3C3C3
| body1 = ffC3C3C3
| rightarm1 = fC3C3C3
| shorts1 = C3C3C3
| socks1 = cc2732C3C3C3
| pattern_la2 =_nyrb18a _nyrb20a
 
| pattern_b2 =_nyrb18a _nyredbulls2019a
| pattern_la2=_nyrb18a
| pattern_ra2 =_nyrb18a _nyrb20a
| pattern_b2=_nyrb18a
| pattern_sh2 =_adidaswhite
| pattern_ra2=_nyrb18a
| pattern_so2 =_3_stripes_white _nyrb20a
| leftarm2 =f 000000
| pattern_sh2=_adidaswhite
| body2 =ff 000000
| leftarm2=f
| rightarm2 = 000000
| body2=ff
| shorts2 =ff0000 000000
| rightarm12f
| socks2 =ff0000 000000
| shorts2=ff0000
| socks2=ff0000
}}
 
235

lần sửa đổi