Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

không có tóm lược sửa đổi
(Thêm {{pp-protected}} (TW))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{hatnote|"WP:DT" chuyển hướng tới đây. Về việc đổi tên, xem [[WP:DTND]]. Về việc di chuyển trang, xem [[WP:YCDCT]].}}
{{pp-protected|small=yes}}
{{Quy định Wikipedia|WP:DT}}