Khác biệt giữa các bản “Sistar”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! rowspan="2" |Nghệ danh
! colspan="3" |Tên thật
! rowspan="2" |Vị trí đảm nhiệm
! rowspan="2" |Ngày sinh
|-
|윤보라
|Doãn Bảo Lạp
|Rap chính, Nhảy chính, Hát phụ, Trực quan.
|{{birth date and age|1989|12|30}}
|-
|김효정
|Kim Hiếu Tịnh
|Trưởng nhóm, Hát chính, Rap dẫn, Nhảy dẫn, Gương mặt đại diện.
|{{birth date and age|1990|12|11}}
|-
|강지현
|Khương Trí Hiền
|Hát dẫn.
|{{Birth date and age|1992|2|12}}
|-
|김다솜
|Kim Đa Thuận
|Hát phụ, Trực quan, Thành viên nhỏ tuổi nhất.
|{{Birth date and age|1993|5|6}}
|}
32

lần sửa đổi