Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# [[Thuần Huệ Hoàng quý phi]] Tô Giai thị.
# [[Lệnh Ý Hoàng quý phi]] Ngụy Giai thị ([[Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu]]).
# [[Khánh Cung Hoàng Quý Phi ]] Lục Thị
 
* [[Gia Khánh|Thanh Nhân Tông]] Gia Khánh Đế:
Người dùng vô danh