Khác biệt giữa các bản “Chanon Ukkharachata”

!Vai diễn
!Đóng với
!Đài
|-
|2013
|''ตอน ยาแก้จน''
|นัด
|
|
|-
|Touch
|[[Aniporn Chalermburanawong]], Nat Thewphaingam
| rowspan="3" |GMM25
|-
| rowspan="2" |2017
|Pearwah Nichaphat
|-
| rowspan="2" |2020
|''Affection Story''
|Jessi
|
|
|TV Thunder
|-
|Club Friday The Series 12: Rak Tee Mai Mee Krai Roo
|Tình yêu không ai biết
|Cain
|Pasut Banyam, Apinya Sakuljaroensuk
|GMM25
|}
 
Người dùng vô danh