Khác biệt giữa các bản “Sách Kỷ lục Guinness”

Hà nội
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Hà nội)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| name = Sách Kỷ lục Guinness
| title_orig =
| author = khôngkhônh
| translator =
| image = [[Tập tin:Guinness World Records logo.png]]