Khác biệt giữa các bản “Nữ tu”

không có tóm lược sửa đổi
 
Có nhiều thuật ngữ để chỉ về nữ tu sĩ như:
* [[Phật giáo]]: Sư cô, Ni cô, Ni sư, Ni trưởng hay Tu nữ, [[Tỉ-khâu-ni]]
* [[Kitô giáo]]: sơ hoặc [[ma-sơ]] (sœur hoặc từ ma sœur từ [[tiếng Pháp]])
 
== Xem thêm ==