Khác biệt giữa các bản “Lương Hiếu vương”

không có tóm lược sửa đổi
'''Lương Hiếu Vương''' (''[[chữ Hán]]'':梁孝王 hoặc 良孝王) trong [[Tiếng Việt]] là [[thụy hiệu]] hoặc [[phong hiệu]] kèm thụy hiệu của môọmột số vị [[phiên vương]], [[quận vương]] hoặc [[thân vương]] trong [[lịch sử]] các [[triều đại]] [[phong kiến]] [[Trung Quốc]].
==Phong hiệu kèm thụy hiệu Lương Hiếu Vương (梁孝王)==
*[[Tây Hán]] Lương Hiếu Vương [[Lưu Vũ (Lương vương)|Lưu Vũ]]
*[[Tây Tấn]] Lương Hiếu Vương [[Tư Mã Dung]] (thời [[Tào Ngụy]] gọi là Khai Bình Hiếu Tử và Bình Lạc Hiếu Hầu)
==Thụy hiệu Lương Hiếu Vương (良孝王)==
* [[Bắc Tống]] Nam Khang Lương Hiếu Vương [[Triệu Tông Thực]]
==Xem thêm==
*[[Lương Vương]]
Người dùng vô danh