Khác biệt giữa các bản “FULRO”

n
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Lùi lại thủ công
{{Chính|BAJARAKA}}
 
Ngày [[1 tháng 5]] năm [[1958]], một số trí thức [[người Thượng]], đứng đầu là [[Y Bham Ênuôl|Y Bhăm Êñuôl]] [[người Ê Đê]], thành lập BAJARAKA., Tổtổ chức này chủ trương đấu tranh bất bạo động yêu cầu chấm dứt mọi chính sách phân biệt đối xử đối với các sắc tộc thiểu số. BAJARAKA là chữ viết tắt tên bốn dân tộc chủ yếu tại Tây Nguyên: [[người Ba Na|Bahnar]], [[người Gia Rai|Jarai]], [[người Ê Đê|Rade]] và [[người Cơ Ho|Kaho]].
 
Ngày [[25 tháng 7]] năm [[1958]], BAJARAKA gởi thư đến tòa đại sứ [[Pháp]], tòa đại sứ [[Hoa Kỳ]] và Liên Hiệp Quốc tố cáo những hành vi phân biệt sắc tộc của chính quyền Việt Nam Cộng hoà và yêu cầu các cường quốc can thiệp để người Thượng được độc lập trong khối [[Liên hiệp Pháp]] hoặc độc lập dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ.
57

lần sửa đổi