Khác biệt giữa các bản “Quân đội Hoàng gia Campuchia”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Phân chia==
Quân đội Hoàng gia Campuchia được phân chia thành các nhánh: [[Lục quân Hoàng gia Campuchia|Lục quân]], [[Không quân Hoàng gia Campuchia|không quân]], [[Hải quân Hoàng gia Campuchia|hải quân]], và lực lượng [[Hiến binh Hoàng gia Campuchia|hiến binh]]. Ngoài ra còn có 1 đơn vị đặc biệt là trung đoàn Đặc nhiệm 911.
===Vùng quân sự===
Quân đội Hoàng gia Campuchia được phân chia theo khu vực địa lý thành năm vùng quân sự và một vùng đặc biệt. Mỗi vùng bao gồm một số tiểu vùng tương ứng với ranh giới các thành phố và tỉnh thông thường<ref name="ReferenceA">Ian Ramage, Strong Fighting: Sexual Behavior and HIV/AIDS in the Cambodian Uniformed Services, 2002</ref>:
Người dùng vô danh