Khác biệt giữa các bản “Tuyên công”

* Đông Chu [[Tề Tuyên công]]
* [[Lý Bảo|Đôn Hoàng Tuyên công]] (nhân vật lịch sử thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], tôn thất nhà [[Tây Lương]])
* [[Lưu Mục Chi| Nam Khang Văn Tuyên công]] (đại thần nhà [[Đông Tấn]] được nhà [[ Lưu Tống]] truy phong, thời Đông Tấn từng được truy tặng là Nam Xương Văn Tuyên Hầu, thực tế chỉ là Tây Hoa Văn Tuyên Tử)
* [[Lục Trập]], [[Tể tướng]] và [[Binh bộ thượng thư]] thời [[Đường Đức Tông]] cũng được người đời xưng tụng là '''Tuyên Công'''.
 
Người dùng vô danh