Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin đền Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| cấp tỉnh | tỉnh = #00c8ff
| cấp quốc gia | quốc gia = #ffae00
| cấp quốc gia đặc biệt | cấp đặc biệt | đặc biệt = #e55b5bf57
| unesco | thế giới = #5B92E5
| #e8e7e3