Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sở Lệ vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ông là con trai trưởng của [[Sở Tiêu Ngao]], vị vua thứ 18 của [[sở (nước)|nước Sở]]. Năm [[758 TCN]], Sở Tiêu Ngao mất, Hùng Thuận lên nối ngôi.
 
Thời Phần Mạo làm vua, ở nước Sở có người thợ ngọc họ Hòa tìm được [[Hoà thị bích|ngọc quý]] mang dâng. Sở Phần Mạo xem hòn ngọc cho là ngọc xấu, bèn phạt chặt chân người thợ ngọc họ Hòa.
 
Năm [[741 TCN]], ông qua đời, ở ngôi 17 năm. Em ông là Hùng Thông lên nối ngôi<ref>Theo Sử ký, Sở thế gia, Hùng Thông giết con của ông để cướp ngôi</ref><ref>Theo Tả truyện, Hùng Thông là con của Phần Mạo, giết cha để cướp ngôi</ref>. Năm [[704 TCN]], Hùng Thông xưng vương, truy tôn ông là Sở Lệ vương.