Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giản công”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Đông Tấn [[Lý Sưởng|Lương Giản công]]
* [[Bắc Ngụy]] [[Nguyên Đức|Hà Gian Giản công]]
* [[Bắc Chu]] [[Trưởng Tôn Sĩ Lượng|Nghĩa Môn Giản công]] (thời [[Tây Ngụy]] gọi là Giản Hầu, thời Bắc Ngụy gọi là Giản Bá)
* Thanh triều Phụ Quốc [[Cung Giản Công]] [[Ái Tân Giác La]] [[Lộ Đạt]]
 
Người dùng vô danh