Khác biệt giữa các bản “Giản bá”

*Đông Tấn [[Đinh Đàm|Vĩnh An Giản bá]]
*Đông Tấn [[Viên Kiều|Tương Tây Giản bá]]
*[[Bắc Ngụy]] [[Trưởng Tôn Sĩ Lượng|Vĩnh Ninh Giản bá]] (thời [[Tây Ngụy]] được tiến phong làm Phúc Tân Giản Hầu, sang thời [[Bắc Chu]] thì nâng kên thành Nghĩa Môn Giản Công)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh