Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ý Tử”

(→‎Danh sách: nhân vật này đã được chuyển sang trang Văn Ý tử)
*[[Xuân Thu]] [[Lỗ (nước)|Lỗ quốc]] Khanh đại phu [[Trọng tôn Hà Kị|Mạnh Ý tử]]
* [[Xuân Thu]] [[Lỗ (nước)|Lỗ quốc]] Khanh đại phu [[Thúc tôn Châu Cừu|Thúc Tôn Ý tử]] (có các thụy hiệu khác là [[Vũ Tử]], [[Vũ Thúc]])
* [[Lưu Tống]] Kiến Lăng Ý Tử [[Vương Cảnh Văn]] (sau được tiến phong làm Giang An Ý Hầu)
* [[Bắc Ngụy]] Bách Nhân Ý Tử [[Lý Tăng]]
 
Người dùng vô danh