Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mục hầu”

* Tây Tấn Đô Hương Mục hầu (hoặc Lâm Tương Mục hầu) [[Kỷ Chiêm]] (còn gọi là Hoa Dung Mục Tử, sau được truy tặng làm Hoa Dung Mục Công)
* [[Đông Tấn]] Vọng Bình Mục đình hầu [[Lục Diệp]] (còn gọi là Giang Lăng Mục Bá, sau được tiến phong làm Giang Lăng Mục Công)
* Đông Tấn Dặc Dương Trung Mục Hầu [[Kê Thiệu]] (trước kia từng làm Dặc Dương Trung Mục Tử)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh