Khác biệt giữa các bản “Mục tử”

*[[Tây Tấn]] Quảng Yên Mục Tử [[Lư Thỉnh]]
*Tây Tấn Hoa Dung Mục Tử [[Kỷ Chiêm]] (sau được truy tặng làm Hoa Dung Mục Công, còn gọi là Đô Hương Mục Hầu và Lâm Tương Mục Hầu)
*Đông Tấn Dặc Dương Trung Mục Tử [[Kê Thiệu]] (sau được tiến phong làm Dặc Dương Trung Mục Hầu)
**[[Mục Tử]] là bút danh của Lý Khả Đạt, biên tập viên hệ [[Trung Văn]] của trường Đại học sư phạm [[Nội Mông Cổ]] thời kỳ [[Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa]]
 
Người dùng vô danh