Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Turkmenia”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|capital = [[Ashgabat|Ashkhabad]]
|common_languages = [[Tiếng Turkmen]]{{·}}[[tiếng Nga]]
|government_type = [[Nhà nước đơn nhất|Nhất thể]] [[Chủ nghĩa Marx-Lenin|Marx-Lenin]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Cộng hòa Xô viết (Hệ thống chính phủ)|Hệ thống chính phủ Xô viết]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|Xã hội chủ nghĩa]]
|title_leader = [[Đảng Cộng sản Turkmenistan|Tổng Bí thư đầu tiên]]
| legislature = [[Hội đồng nhân dân Turkmenistan|Xô viết Tối cao]]
Người dùng vô danh