Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Liệt tử”

'''Liệt Tử''' (''[[chữ Hán]]'':烈子) là [[thụy hiệu]] của một số [[nhân vật]] [[lịch sử]] rất quan trọng ở [[khu vực]] [[Á Đông]] thời [[phong kiến]].
==Danh sách==
* [[Tây Chu]] [[Huyền Liệt tử]] [[Ngỗi Phong]]
* [[Tào Ngụy]] Cố Thủy Liệt tử [[Tư Mã Khôi]] (sau được cải phong nâng lên thành Trường Lạc [[Liệt Hầu]] (hoặc Quý Thọ Liệt hầu), đến thời [[Tây Tấn]] được phong làm Thái Nguyên [[Liệt Vương]])
* [[BắcĐông NgụyTấn]] TânTuyên Phong VũThành Liệt Tử [[ThôiHoàn Duyên BáY]] (trướcsau kiađược từngtiến làmphong Đươnglàm LợiVĩnh Tu Liệt NamHầu)
* [[Bắc Ngụy]] Tân Phong Vũ Liệt Tử [[Thôi Duyên Bá]] (trước kia từng làm Đương Lợi Vũ Liệt Nam)
**[[Liệt Tử]] (列子) còn là sách của [[Liệt Ngữ Khấu]] (列禦寇), cũng là tôn hiệu của người đời sau gọi ông.
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh