Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Cước chú”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Name Force A (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Violetbonmua
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
n (Đã lùi lại sửa đổi của Name Force A (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Violetbonmua)
Thẻ: Lùi tất cả