Khác biệt giữa các bản “Little Saigon”

n (Đã khóa “Little Saigon” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:26, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:26, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (UTC))))
====Chính trị====
[[Tập tin:Little Saigon's banners.JPG|thumb|Biểu ngữ "Black April" (Tháng Tư Đen) và [[cờ vàng ba sọc đỏ]] treo trên đường phố Little Saigon ở [[San Diego, California]]]]
Little Saigon là một địa phương [[chủ nghĩa chống cộng|chống cộng]] mãnh liệt. [[Sự kiện Trần Trường]] đầu năm 1999 được xem là điểm mốc quan trọng trong hoạt động chính trị của người Việt tại Little Saigon nói riêng và [[Hoa Kỳ]] nói chung. Sự kiện xảy ra sau khi một người làm nghề cho thuê băng video tên là [[Trần Văn Trường]] treo [[quốc kỳ Việt Nam|cờ đỏ sao vàng]] và hình Chủ tịch [[Hồ Chí Minh]] trên cửa tiệm. Sau khi ông không được chú ý, ông đã gửi fax đến một số cơ quan truyền thông cộng đồng để loan báo về hành động của mình.<ref>{{Chú thích web|
|url=http://www.tolerance.org/teach/web/vietnamese/vac_pdfs/vac_lesson_6.pdf
|tiêu đề=Vietnamese Americans - Lessons in American History: Ho Chi Minh and Freedom of Speech