Khác biệt giữa các bản “Cảnh vương”

* Tây Tấn Hà Gian Cảnh Vương [[Tư Mã Quốc Chấn]]
* Tây Tấn [[Tư Mã Lăng|Nhiệm Thành Cảnh Vương]]
* [[Lưu Tống|Tiền Tống]] Trường Sa Cảnh Vương [[Lưu Đạo Liên]] (trước đó vào cuối thời Đông Tấn từng có các tước hiệu như: Tân Du [[Cảnh Nam]], rồiTân Hưng Cảnh tiếnHầu phong Cánh Lăng [[Cảnh Công]])
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thốc Phát Nục Đàn|Nam Lương Cảnh Vương]]
* [[Thành Hán]] [[Lý Đặc|Thành Đô Cảnh Vương]] (sau được truy tôn là [[Cảnh Đế]])
Người dùng vô danh