Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thái độ văn minh”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Wikipedia:Thái độ văn minh” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
(Thêm {{pp-protected}} (TW))
n (Đã thay đổi mức khóa của “Wikipedia:Thái độ văn minh” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
19.161

lần sửa đổi