Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Công ty”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Minhtuandd82 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanUt)
Thẻ: Lùi tất cả
# '''[[Doanh nghiệp tư nhân]]''': do một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản, mỗi cá nhân chỉ được lập duy nhất một [[doanh nghiệp tư nhân]].
# '''[[Nhóm công ty]]''': là một tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích [[kinh tế]], [[công nghệ]], [[thị trường]] và các [[dịch vụ kinh doanh]] khác. Nhóm công ty bao gồm các hình thức sau đây:
* [[Công ty mẹ - công ty con]].
* [[Tập đoàn kinh tế]].
* Doanh nghiệp nhà nước (quốc doanh)