Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hoàng đế nhà Tống”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Navbox
|name = Vua nhà Tống
|title = [[Danh sách vuaHoàng Trungđế Quốc#Nhànhà Tống|<spanHoàng style="color:#000000">Các vua</span>]] [[Nhà Tống|<spanđế style="color:#000000">nhà Tống</span>]]
|state = collapsed
|basestyle = background:#CCCC66;