Khác biệt giữa các bản “Xuất khẩu”

n
clean, replaced: và và → và
n (clean, replaced: và và → và)
'''Xuất khẩu''' hay '''xuất cảng''', trong lý luận [[thương mại quốc tế]] là việc bán [[hàng hóa]] và [[dịch vụ]] cho nước ngoài, trong cách tính toán [[cán cân thanh toán|cán cân thanh toán quốc tế]] theo [[Quỹ Tiền tệ Quốc tế|IMF]] là việc bán hàng hóa cho nước ngoài.
 
Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hoá ra nước ngoài, nó không phải là hành vi bán hàng riêng lẻ mà là hệ thống bán hàng có tổ chức cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao mức sống của nhân dân.Xuất khẩu là hoạt động kinh doanh dễ đem lại hiệu quả đột biến. Mở rộng xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ, tạo điều kiện cho nhập<ref>{{Chú thích web|url=http://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-vai-tro-cua-xuat-khau/c2127a70|title=Khái niệm và vai trò của xuất khẩu|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-dateaccessdate =}}</ref> khẩu và thúc đẩy các ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và tăng thu ngoại tệ.
 
== Các nhân tố tác động đến xuất khẩu ==
* Khi các nhân tố liên quan đến [[chi phí]] [[sản xuất]] hàng xuất khẩu ở trong nước không thay đổi, giá trị xuất khẩu phụ thuộc vào [[thu nhập (định hướng)|thu nhập]] của nước ngoài vào [[tỷ giá hối đoái]]
** [[Thu nhập (định hướng)|Thu nhập]] của nước ngoài tăng (cũng có nghĩa là khi [[tăng trưởng kinh tế]] của nước ngoài tăng tốc), thì giá trị xuất khẩu có cơ hội tăng lên.
** [[Tỷ giá hối đoái]] tăng (tức là [[tiền tệ]] trong nước mất giá so với [[ngoại hối|ngoại tệ]]), thì giá trị xuất khẩu cũng có thể tăng nhờ giá hàng tính bằng [[ngoại hối|ngoại tệ]] thu được và quy đổi về tiền trong nước trở nên cao hơn.