Khác biệt giữa các bản “Tô Thùy Yên”

n
*''Thơ tuyển'' (xuất bản ở [[Đức]] năm 1994; Minnesota, Hoa Kỳ, 1995)<ref>Tô Thùy Yên, [http://www.thivien.net/T%C3%B4-Thu%E1%BB%B3-Y%C3%AAn/Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-1995/group-3YuCJNW5VWF3SWDqLImDCQ Thơ tuyển] (1995), bản điện tử trên thivien.net</ref>
*''Thắp Tạ'' (An Tiêm, Houston, Hoa Kỳ, 2004).<ref>Tô Thùy Yên, [http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=10615&rb=08 Thắp tạ] (2004), bản điện tử đăng trên [[talawas]]. Ghi chú ở đầu sách: "Tập thơ này do tác giả tự xuất bản, nhưng được đặt dưới danh hiệu An Tiêm, nhằm thể hiện một lời hứa tương tri đã lâu năm giữa tác giả và nhà xuất bản."</ref>
=== Dịch ===
* Gã nhân tình, bút danh Đình Kinh Hiệt, NXB Trẻ, 1989{{fact}}
 
==Chú thích==