Khác biệt giữa các bản “Mục hầu”

* [[Đông Tấn]] Vọng Bình Mục đình hầu [[Lục Diệp]] (còn gọi là Giang Lăng Mục Bá, sau được tiến phong làm Giang Lăng Mục Công)
* Đông Tấn Dặc Dương Trung Mục Hầu [[Kê Thiệu]] (trước kia từng làm Dặc Dương Trung Mục Tử)
* Đông Tấn Lam Điền Mục hầu [[Vương Thuật (nhà Tấn)|Vương Thuật]] (có thụy hiệu khác là [[Giản hầu]])
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh