Khác biệt giữa các bản “Kính công”

*[[Đông Tấn]] Vũ Dương Kính huyện công (hoặc Khúc Lăng Kính công) [[Tuân Tung]] (còn gọi là Bình Lạc Kính Bá)
*Đông Tấn Kiến An Kính công [[Gia Cát Khôi]] (trước từng có giai đoạn gọi là Bác Lăng Kính đình hầu và Kiến An Kính bá)
*[[Lưu Tống]] Tấn Ninh Kính công [[Viên Đam]] (truy tặng, thời Đông Tấn chỉ là Tấn Ninh [[Kính nam]])
*[[Nhật Bản]] [[Gia Hạ quốc]] Ôn Kính công [[Tiền Điền Tề Thái]]
*[[Nhật Bản]] [[Gia Hạ quốc]] Cung Kính công [[Tiền Điền Khánh Ninh]]
Người dùng vô danh