Khác biệt giữa các bản “Manchester City F.C.”

update
(update)
| mùa giải này = Manchester City F.C. mùa bóng 2019-20
| website = http://www.mancity.com
|pattern_la1 = _mancity1920h_mancity2021h
|pattern_b1 = _mancity1920h_mancity2021h
|pattern_ra1 = _mancity1920h_mancity2021h
|pattern_sh1 = _mancity1920h_mancity2021h
|pattern_so1 = _mcfc1920hlong_mancity2021h
|leftarm1 = 84BBFF77BBFF
|body1 = 84BBFF77BBFF
|rightarm1 = 84BBFF77BBFF
|shorts1 = FFFFFF
|socks1 = FFFFFF77BBFF
|pattern_la2 = _mancity1920a_mancity2021A
|pattern_b2 =_mancity1920a _mancity2021A
|pattern_ra2 = _mancity1920a_mancity2021A
|pattern_sh2 = _mancity2021A
|pattern_so2 = _mancity2021al
|leftarm2 = 0A0A0A000000
|body2 = 0A0A0A0D141E
|rightarm2 = 0A0A0A000000
|shorts2 = 0A0A0A000000
|socks2 = 0A0A0A223355
| pattern_la3 = _mancity1920t
| pattern_b3 = _mancity1920t
| pattern_ra3 = _mancity1920t
| pattern_sh3 = _mancity1920t
| pattern_so3 =
| leftarm3 = C8FE2E
| body3 = C8FE2E
| rightarm3 = C8FE2E
| shorts3 = FF465E
| socks3 = C8FE2E
}}
 
237

lần sửa đổi