Khác biệt giữa các bản “Bậc độ lớn (số)”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 222.252.191.202 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của MrBean2006
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 222.252.191.202 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của MrBean2006)
Thẻ: Lùi tất cả
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td colspan=2>{{Số 1000000000000-1000000000000000}}
<tr><th colspan=2>10000000000000
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td><math>2^{13} \cdot 5^{13}</math>
<tr><td>[[Số La Mã]]
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td colspan=2>{{Số 1000000000000-1000000000000000}}
<tr><th colspan=2>100000000000000
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td><math>2^{14} \cdot 5^{14}</math>
<tr><td>[[Số La Mã]]
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td colspan=2>{{Số 1000000000000-1000000000000000}}
<tr><th colspan=2>1000000000000000
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td><math>2^{15} \cdot 5^{15}</math>
<tr><td>[[Số La Mã]]
<tr><td>Mã [[Unicode]] của số La Mã<td>
<tr><td>[[Hệ nhị phân]]<td>11100011010111111010100100110001101000000000000000
<tr><td>[[Hệ thập lục phân]]<td>38D7EA4C68000. 10¹⁵
</table>
 
== Tham khảo ==
223.257

lần sửa đổi