Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Thanh Thế Tông]] Ung Chính Đế:
# [[Đôn Túc Hoàng quý phi]] Niên thị.
# Thuần Ý Hoàng quý phi Cảnh thị
 
* [[Thanh Cao Tông]] Càn Long Đế:
# [[Thuần Huệ Hoàng quý phi]] Tô Giai thị.
# [[Lệnh Ý Hoàng quý phi]] Ngụy Giai thị ([[Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu]]).
# Thục Gia Hoàng quý phi Kim Giai thị
# Triết Mẫn Hoàng quý phi Phú Sát thị
# Khánh Cung Hoàng quý phi Lục thị
 
* [[Gia Khánh|Thanh Nhân Tông]] Gia Khánh Đế: