Khác biệt giữa các bản “Bốn con hổ châu Á”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|lk=''Asia's four dragons''
}}
'''Bốn con Hổ châu Á''' hay '''Bốn con Rồng châu Á''' là một [[thuật ngữ]] trong [[kinh tế học]], dùng để chỉ [[nền kinh tế]] của các [[quốc gia]] và [[Lãnh thổ|vùng lãnh thổ]]: [[Kinh tế HồngHàn KôngQuốc|HồngHàn KôngQuốc]], [[Kinh tế SingaporeĐài Loan|SingaporeĐài Loan]], [[Kinh tế HànHồng QuốcKông|HànHồng QuốcKông]] và [[Kinh tế Đài LoanSingapore|Đài LoanSingapore]]. Các quốc gia và vùng lãnh thổ này nổi bật vì đã duy trì được một tốc độ [[Tăng trưởng kinh tế|tăng trưởng]] kinh tế rất cao và tiến hành quá trình [[công nghiệp hóa]] nhanh chóng trong khoảng thời gian giữa [[thập niên 1960]] và [[thập niên 1990]]. Trong [[thế kỷ 21]], với việc bốn con hổ châu Á này đã đạt được tư cách của các [[nước công nghiệp|nước phát triển]], người ta nhanh chóng bắt đầu chuyển sự chú ý sang các nền kinh tế châu Á khác cũng đang trải qua thời kỳ chuyển đổi kinh tế nhanh chóng hiện nay. Bốn con rồng nhỏ châu Á có chung một dải các đặc điểm của nền [[kinh tế Nhật Bản]] và đã đi tiên phong theo cách mà người ta gọi là [[phát triển kinh tế]] kiểu [[châu Á]]. Các khác biệt chủ yếu bao gồm các xuất phát điểm về [[giáo dục]] và ''physical access'' vào [[thị trường]] [[thế giới]]. Sự thành công về phát triển kinh tế của các quốc gia này được coi như là các hình mẫu lý tưởng và quan trọng đối với nhiều quốc gia đang phát triển,<ref>
{{chú thích web |url=http://www.afrol.com/articles/22953 |title=Can Africa really learn from Korea? |date=ngày 24 tháng 11 năm 2008 |publisher=Afrol News |accessdate = ngày 16 tháng 2 năm 2009}}</ref><ref>{{Cite journal
|url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V69-4TR37CX-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5614827be8562007c3b0d6865ef92d15