Khác biệt giữa các bản “Thủy điện An Khê - Kanak”

→‎Nhà máy: Công suất lắp đặt 173MW
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Nhà máy: Công suất lắp đặt 173MW)
 
Nhà máy thủy điện An Khê gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 80[[MW]]. Đập dâng chính là đập đất cao 23,5m. Đỉnh đập rộng 8m. Đập tràn xả lũ bằng bê tông cốt thép có 4 khoang tràn cho phép đạt lưu lượng xả lũ lớn nhất từ 4350,7 m<sup>3</sup>/s đến 5155,9 m<sup>3</sup>/s. Đường hầm dài 493,2 m, đường kính 4 m. Hồ chứa có dung tích 15,9 triệu m<sup>3</sup>. Công suất nhà máy là 160MW.
 
Nhà máy thủy điện Ka Nak gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 6,5MW. Đập dâng chính đổ bê tông bản mặt, cao 68 m. Đỉnh đập rộng 10 m. Đập tràn xả lũ bằng bê tông cốt thép có 3 khoang tràn cho phép đạt lưu lượng xả lũ lớn nhất từ 3311,3 m<sup>3</sup>/s đến 3907 m<sup>3</sup>/s. Đường hầm dài 3075,2 m, đường kính 4.5 m. Hồ chứa có dung tích 313,7 triệu m<sup>3</sup>. Công suất nhà máy là 13MW173MW.
 
== Tác động tới môi trường==