Khác biệt giữa các bản “Đức Phổ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi lại thủ công
*Nhà chính trị [[Trần Đức Lương]]
*Nhà văn, nhà báo [[Nguyễn Vỹ]]
*Thượng tướng Trần Quang Phương
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh