Khác biệt giữa các bản “Huyết cầu kế”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Nguyên lý==
Khu vực chia lưới của huyết cầu tố bao gồm chín hình vuông 1 x 1&nbsp;mm (1&nbsp;mm<sup>2</sup>). Những hình vuông này lại được chia nhỏ ra theo ba kích thước; 0.25 x 0.25&nbsp;mm (0.0625&nbsp;mm<sup>2</sup>), 0.25 x 0.20&nbsp;mm (0.05&nbsp;mm<sup>2</sup>) và 0.20 x 0.20&nbsp;mm (0.04&nbsp;mm<sup>2</sup>). Hình vuông trung tâm được tiếp tục chia tỏ ra thành những hình vuông 0.05 x 0.05&nbsp;mm (0.0025&nbsp;mm<sup>2</sup>). Các cạnh của ô caocó gờ, giữ cho phiến kính (lamen) cách lam kính 1 khoảng 0.1&nbsp;mm, tạo cho mỗi hình vuông một thể tích xác định (xem hình bên phải).<ref>{{cite web|title=Hemocytometer: square sizes|url=https://hemocytometer.org/hemocytometer-square-size/}}</ref>
{| class="wikitable"
!Kích thước
|style="background: CornflowerBlue" | 0.25&nbsp;nL
|}
 
==Sử dụng==
Để sử dụng huyết cầu kế, đầu tiên phải chắc chắn rằng phiến kính đã được đặt đúng vị trí trên buồng đếm. Khi hai mặt kính tiếp xúc đúng cách, có thể quan sát thấy những [[vòng Newton]]. Nếu vậy, dung dịch tế bào (huyền phù) được nhỏ vào cạnh của phiến kính để được hút vào và lấp đầy buồng đếm nhờ [[hiện tượng mao dẫn]]. Số lượng tế bào trong buồng có thể được xác định bằng cách sử dụng [[kính hiển vi]] để đếm trực tiếp. Số tế bào trong buồng được dùng để tính [[nồng độ]] hay mật độ của tế bào trong [[hỗn hợp]] ban đầu của mẫu. Đó là số tế bào trong buồng chia cho thể tích của buồng đã được xác định từ đầu:
 
<math style="width:95%">\mbox{nồng độ tế bào trong hỗn hợp gốc} = \left (\frac{\mbox{số tế bào đếm được}}{(\mbox{tỷ lệ buồng đếm})(\mbox{thể tích các hình vuông được đếm})} \right ) \left (\frac{\mbox{thể tích mẫu pha loãng}}{\mbox{thể tích hỗn hợp gốc trong mẫu}} \right )</math> <ref>{{cite web|url=http://celeromics.com/en/resources/docs/Articles/Cell-counting-Neubauer-chamber.php|title=Basic Hemocytometer usage}}</ref>
 
<math style="width:95%">\mbox{cells/mL} = \left (\frac{{(\mbox{số tế bào đếm được})(\mbox{hệ số pha loãng})}}{(\mbox{số lượng ô vuông lớn được đếm})(\mbox{thể tích của một ô vuông lớn})} \right ) \times 10000</math>
 
==Chú thích==