Khác biệt giữa các bản “Tiểu cầu”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Nồng độ ==
{{chính|Công thức máu}}
[[Nồng độ]] tiểu cầu trong máu được đo thủ công bằng [[huyết cầu kế]] (hemocytometer), hoặc bằng cách đặt máu trong một máy phân tích tiểu cầu tự động sử dụng [[trở kháng]]<ref>{{chú thích web | url = http://www.myhealthyfeeling.com/normal-platelet-count-high-low-platelet-count/ | tiêu đề = Normal Platelet Count, High | author = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 3 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://vlab.amrita.edu/?sub=3&brch=188&sim=336&cnt=2 | tiêu đề = Hemocytometer (Counting of Cells) (Procedure): Cell biology Virtual Lab II: Biotechnology and Biomedical Engineering: Amrita Vishwa Vidyapeetham Virtual Lab | author = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 3 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://www.xetnghiemdakhoa.com/diendan/showthread.php?tid=123 | tiêu đề = [TH] Đếm số lượng Tiểu cầu | author = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 3 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>.
Số lượng tiểu cầu thông thường là 150.000 đến 450.000 tiểu cầu trong mỗi µl máu. Có lượng tiểu cầu lớn hơn khoảng này gọi là bệnh tăng tiểu cầu (thrombocytosis); có ít hơn 150.000 được gọi là bệnh giảm tiểu cầu (thrombocytopenia)<ref name="source9">{{chú thích web | url = http://www.hopkinsmedicine.org/heart_vascular_institute/clinical_services/centers_excellence/womens_cardiovascular_health_center/patient_information/health_topics/platelets.html | tiêu đề = What are Platelets and Why They are Important: Johns Hopkins Women’s Cardiovascular Health Center | author = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 3 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/thcp/causes | tiêu đề = What Causes Thrombocytopenia? | author = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 3 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>.