Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

# Nam triều [[Lưu Tống Vũ Đế|Tiền Tống Vũ Đế]]
# Nam triều [[Nam Tề Vũ Đế]]
# Nam triều [[Lương Vũ Đế]] (thời [[Nam Tề]] lần lượt gọi là: Kiến Dương Vũ Nam, Kiến An Vũ Công và Lương Vũ Vương)
# Nam triều [[Trần Vũ Đế]] (thời [[nhà Lương]] gọi là Trần Vũ Vương)
# Bắc triều [[Bắc Chu Vũ Đế]]
Người dùng vô danh