Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
 
Thị trấn Phước Long có diện tích 49,30&nbsp;km², dân số năm 2018 là 21.034 người,<ref name=MS>{{chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | title =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | accessdate =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | publisher =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ dân số đạt 427 người/km².
 
Theo thống kê năm 2019, thị trấn Phước Long có diện tích 49,30&nbsp;km², dân số là 21.328 người, mật độ dân số đạt 433 người/km².<ref name="BL2019">{{Chú thích web |url =https://www.cucthongkebaclieu.gov.vn/web/viewer.html?file=https://www.cucthongkebaclieu.gov.vn/TapTin/NoiDung/13/2020/07/ND.31_Sach_NG_Bac_Lieu_2019_25_6.pdf|title =Dân số đến 01 tháng 4 năm 2019 - tỉnh Bạc Liêu |accessdate = ngày 27 tháng 7 năm 2020 |author = Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương}}</ref>
 
==Lịch sử==