Khác biệt giữa các bản “Ngan Dừa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Thị trấn Ngan Dừa có diện tích 15,62 km², dân số năm 2018 là 12.413 người, mật độ dân số đạt 795 người/km².
 
Theo thống kê năm 2019, thị trấn Ngan Dừa có diện tích 15,62&nbsp;km², dân số là 11.423 người, mật độ dân số đạt 731 người/km².<ref name="BL2019">{{Chú thích web |url =https://www.cucthongkebaclieu.gov.vn/web/viewer.html?file=https://www.cucthongkebaclieu.gov.vn/TapTin/NoiDung/13/2020/07/ND.31_Sach_NG_Bac_Lieu_2019_25_6.pdf|title =Dân số đến 01 tháng 4 năm 2019 - tỉnh Bạc Liêu |accessdate = ngày 27 tháng 7 năm 2020 |author = Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương}}</ref>
 
== Hành chính ==