Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ1”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{Highlight round|'''Biểu quyết chọn lọc'''|bc=#00A000|tc=white}}
'''[[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc|Bài viết chọn lọc]]''': [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Chung kết Cúp FA 1927|Chung kết Cúp FA 1927]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Cảng Sài Gòn 0–2 Tổng cục Đường sắt (1976)|Cảng Sài Gòn 0–2 Tổng cục Đường sắt (1976)]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Vụ phóng hỏa Kyōto Animation|Vụ phóng hỏa Kyōto Animation]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Ly tao|"Ly tao"]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Biểu tình Thái Bình 1997|Biểu tình Thái Bình 1997]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Phêrô Nguyễn Văn Khảm|Phêrô Nguyễn Văn Khảm]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Giới thiệu về virus|Giới thiệu về virus]]{{·}}<!--'''[[Wikipedia:Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc|Chủ điểm chọn lọc]]''': [[Wikipedia:Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc/Hệ Mặt Trời|Hệ Mặt Trời]]{{·}}'''[[Wikipedia:Ứng cử viên chủ đề chọn lọc|Chủ đề chọn lọc]]''': {{·}}-->'''[[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc|Danh sách chọn lọc]]''': [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Sự nghiệp điện ảnh của Will Smith|Sự nghiệp điện ảnh của Will Smith]], [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách Hoàng đế Nhà Hán|Hoàng đế Nhà Hán]] <!--{{·}}'''[[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao|Rút sao]]''':--> {{·}}'''[[Wikipedia:Đề nghị giáng sao bài viết chọn lọc|Giáng sao]]''': [[Wikipedia:Đề nghị giáng sao bài viết chọn lọc/Frank Lampard|Frank Lampard]], [[Wikipedia:Đề nghị giáng sao bài viết chọn lọc/Jake Gyllenhaal|Jake Gyllenhaal]].
<br>
{{Highlight round|'''Biểu quyết nội dung tốt'''|bc=#00A000|tc=white}} '''[[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt|Bài viết tốt]]''': [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Mùa xuân nhớ Bác (lần thứ 2)|"Mùa xuân nhớ Bác"]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Lý Hạ|Lý Hạ]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Bánh clementine|Bánh clementine]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Linh hồn Việt Cộng|''Linh hồn Việt Cộng'']], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Lawrence Sabatini|Lawrence Sabatini]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Đập Tabqa|Đập Tabqa]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Số nguyên tố|Số nguyên tố]], [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Bánh bơ|Bánh bơ]]<!--{{·}}
'''[[Wikipedia:Ứng cử viên chủ điểm tốt|Chủ điểm tốt]]''':-->
<noinclude>{{Thông báo đầu Wikipedia/Thông báo bản mẫu con|SD=y}}</noinclude>