Khác biệt giữa các bản “Hoàng Đăng Quang”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| phó viên chức 3=*[[Nguyễn Hữu Hoài]]
*[[Trần Công Thuật]]
*[[Trần Thắng]] (thường trực)<ref>{{chú thích web|title=Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020|url=http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/cong-an-tinh-quang-binh-to-chuc-hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2015-2020-t28186.html|website=Bộ Công an|accessdate=2020-05-30|date=2020-05-29}}</ref>
| chức vụ 4= Bí thư Huyện ủy [[Quảng Trạch]]
| bắt đầu 4=