Khác biệt giữa các bản “Lý Hồng Chương”

photo / foto / pic / image
n (Thêm link)
(photo / foto / pic / image)
 
== Đóng góp ==
[[Tập tin:"LI HUNG CHANG" in 1909 United States Government art detail, from- HONGZHANG, Li (engraved portrait) (cropped).jpg|nhỏ]]
 
Ông là người có thế lực lớn trong triều đình, thâu tóm cả ngoại giao, nội chính, quân sự. Trong thời gian tham chính, ông đóng vai trò lớn trong phong trào vận động Dương vụ giai đoạn hai từ năm 1872 đến năm 1894 với việc thành lập các cơ quan dịch vụ và công nghiệp theo kiểu Tây phương như: Cục Pháo binh và Tổng cục Chế tạo cơ khí Giang Nam ở Thượng Hải, Cục làm pháo Tây Dương ở Tô Châu, Cục Cơ khí Kim Lăng ở Nam Kinh, thành lập Hải quân Bắc Dương hiện đại năm 1871.., Tổng y viện thuộc Hải quân Bắc Dương.
 
2

lần sửa đổi