Khác biệt giữa các bản “Đắk Lắk”

Làm sao nhầm được
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Làm sao nhầm được)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{distinguish|Đăk La}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam|tỉnh
| tên = Đắk Lắk